Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma w formie jednoosobowej działalności gospodarczej: Fruits Today Viktoriia Tarasova z siedzibą w Gdyni, ul. Turkusowa 17/46, NIP: 9581731364, REGON: 524426710.

 2. Pod adresem https://fruits.today/ firma Fruits Today prowadzi sklep internetowy w zakresie handlu detalicznego skierowanego do konsumenta i przedsiębiorcy.

 3. Fruits Today zajmuje się sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, produktów spożywczych oraz sprzedażą detaliczną owoców i warzyw w wybranych miastach Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Kontakt ze sklepem Fruits.Today jest możliwy za pośrednictwem:

  • e-maila: info@fruits.today w godzinach od 9:00 do 17:00 (dotyczy dni roboczych, PN – PT)

 5. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki. Cena wysyłki zostanie dodana osobno do każdego zamówienia zgodnie z cenami firm transportowych oraz stanową integralną część regulaminu.

 6. Przy składaniu zamówienia poprzez wybór pojedynczo, czyli zamówienia jako zestawu zbiorczego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zakupu na kwotę co najmniej 100 zł. Dodatkowo do takich zamówień zostanie doliczony koszt opakowania.

 7. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu Fruits.Today nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji czyli status zamówienia staje się następujący - Przyjęte, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony https://fruits.today/

 3. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila.

 4. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji na to pozwala.

 5. Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „do koszyka”.

 6. Akceptacja koszyka oraz wybranych wcześniej: sposobu dostawy oraz metody płatności następuje za pomocą przycisku „Zamawiam”, w wyniku której Zamawiający zostanie automatycznie zarejestrowany, jeśli nie był wcześniej zarejestrowany lub zalogowany.

 7. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności.

 8. Podanie polskiego telefonu odbiorcy jest obowiązkowe.

 9. Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „złóż zamówienie” i dokonuje płatności zgodnie z podpowiedziami.

 10. Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu Fruits.Today wyświetla się Informacja o wysłaniu e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia, link służący do sprawdzania stanu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku płatności, braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. Wskazane wyżej postanowienie nie dotyczy zamówień, które zostały przyjęte do realizacji, czyli dla których została zawarta umowa sprzedaży.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.

 4. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.

 5. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.

 6. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.

 7. Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie https://fruits.today/

 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie oraz jest widoczna do pobrania po zalogowaniu na stronie.

 9. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po zrealizowaniu zamówienia.

 10. Uwagi podane przez Zamawiającego w polu „Komentarz”, Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości - nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego, i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

 11. W szczególnych przypadkach Fruits.Today zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, także bez podania przyczyny, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 12. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą mailową: info@fruits.today

 13. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego.  

CZAS REALIZACJI I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

 1. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę: firmę kurierską DPD lub firmę InPost (regulaminy tychże firm dostępne na stronach: https://www.dpd.com/pl/pl/ oraz https://inpost.pl/). Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw, dostępne są w zakładce Terminy i ceny dostaw, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 2. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do czwartku. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulaminy firm kurierskich wymienionych w pkt 1.

 3. Firma kurierska DPD podejmuje zawsze jedną próbę doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata może skierować przesyłkę do najbliższego punktu PickUp. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.

 4. Gwarantujemy świeżość owoców przez minimum 3 dni. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację.

 5. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju.

 6. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków, urzędów administracji publicznej są doręczane do recepcji lub sekretariatu.

 7. Osoba zamawiająca jest zobowiązana do podania poprawnego adresu doręczenia - w przeciwnym przypadku, czas realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu.

 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które wynoszą:

  • DPD Food - od 32,00 PLN 

  • Kurier DPD Food Sobota - od 34,00 PLN

  • InPost - 17,71 PLN - zamówienie przed 150 zł; 19,26 PLN - zamówienie przed 200 zł;

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

 1. Owoce i warzywa w zestawach są zawsze sprawdzane pod kątem świeżości, gdy opuszczają naszą firmę.

 2. Z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają niekorzystnie na owoce, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania zakupionych produktów, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach. 

 3. Biorąc pod uwagę najczęściej występujące warunki otoczenia oraz wiedzę i doświadczenie Sprzedawcy termin przydatności do spożycia poszczególnych produktów wynosi:

 • Owoców/Warzyw: 3 dni

 • Słodyczy: minimum 5 tygodni,

 • pozostałych produktów: minimum 6 tygodni,

ZWROTY, REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.

 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.

 4. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 5. Zwrotowi nie podlegają produkty:

  • o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

  • które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

 7. Fruits.Today ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

  Wyłączenie prawa do odstąpienia

  Nie możesz odstąpić od umowy, jeśli kupisz:

  • produkt leczniczy w rozumieniu prawa farmaceutycznego (np. lek OTC, bez recepty),
  • środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego z apteki (np. mleko modyfikowane),
  • wyrób medyczny wydany z apteki (np. bandaże, termometr).

  Reklamacje:

  1. Owoce są podatne na zgniecenia i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (paczka pocztowa, przesyłka kurierska) ulec odgnieceniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.

  2. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

  3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: info@fruits.today. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

  4. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy  z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera, poczty lub Fruits.Today

  5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  6. Jeśli towar okaże się wadliwy w momencie dostawy, Sprzedawca wypłaci kupującemu odszkodowanie w postaci bonu na zakupy. Klient może również żądać usunięcia wady w formie wymiany towaru. 

  DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest Fruits Today Viktoriia Tarasova z siedzibą w Gdyni, ul. Turkusowa 17/46.

  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail rodo@fruits.today

  3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a,b,c. - RODO.

  4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe i referencyjne są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a, w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu.

  5. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.

  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. Przekazane przez Klienta dane osób trzecich (Odbiorcy zamówienia) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia

  11. W przypadku gdy odbiorca przesyłki wyrazi chęć zapoznania się ze źródłem pochodzenia jego danych osobowych udostępnionych wcześniej przez zamawiającego w celu obsługi zamówienia to administrator danych ma obowiązek udzielić informacji odbiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

  12. Fruits Today nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Fruits Today zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

  UWAGI KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


  Regulamin obowiązuje od dnia: 07 grudnia 2023 roku